Општина Битола - поважни телефонски броеви
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАДОНАЧАЛНИК

Централа ...............................................................234-234
Претседавач на Советот..........................................234-234
Секретар на Советот...............................................234-234

 

КЈП „ВОДОВОД"

Централа............................................................... 227-449
Централа................................................................227-448


ЈКП „КОМУНАЛЕЦ"

Централа................................................................207-400

 


КЈП „НИСКОГРАДБА"

Централа................................................................233-199
Централа............................................................... 233-600

 


ЈП „ПАЗАРИ"

Централа................................................................237-416
Централа................................................................237-230

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Централа................................................................202-911
Раководител.............................................тел.факс 227-139

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Централа..................................................тел.факс 225-110
Раководител........................................................... 227-678

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Раководител........................................................... 220-864
Раководител................................................... факс 222-530

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Централа.................................................................237-080
Раководител........................................................... 237-070
Имотно-правни работи..............................................237-080
Управа за јавни приходи............................................235-503
Управа за јавни приходи....................................факс 255-819

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Раководител............................................. тел. факс 223-635
Раководител............................................................ 222-635
Пазарна инспекција.................................................. 237-020

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Раководител..............................................тел.факс 237-419
Подрачна единица (служба)......................................237-064
Ветеринарна инспекција............................................231-013

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Раководител............................................. тел. факс 231-614
Отсек за здравство................................................... 229-540

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Централа...................................................................233-390
Централа ..................................................................233-380
Агенција за млади и спорт...........................................233-282

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Централа................................................................... 222-852
Централа....................................................................202-029

 


ДОМ НА КУЛТУРА

Централа....................................................................224-763
Директор....................................................................220-967
Директор....................................................................220-560

 


НАРОДЕН ТЕАТАР

Централа...................................................................232-340
Централа...................................................................203-460
Директор....................................................тел, факс 227-970

 


ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ ОД КУЛТУРАТА, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА

Централа...................................................................233-187
Директор...................................................................229-525
Галерија.....................................................................221-915

 


НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Централа...................................................................220-208
Директор...................................................................220-515
УНК„Илинденскиденови“Битола...................................233-419

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Раководител..............................................................203-665
Раководител..............................................................203-666

 


ПРАВОСУДСТВО

ОСНОВЕН СУД

Централа...................................................................223-166
Централа...................................................................223-066
Извршно одделение....................................................232-003

 


АПЕЛАЦИОНЕН СУД

Централа...................................................................227-476
Централа...................................................................227-999
Судска полиција.........................................................221-948

 


ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Јавен обвинител........................................................238-417

 


ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Виш јавен обвинител..................................................239-368

 


ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ ЗА ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА

Централа...................................................................233-120
Зам. јавен правобранител............................................233-468

 


ЕСМ ПОДРУЖНИЦА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА"

Централа..................................................................221-132
Дежурна служба.......................................................225-192
Дежурна служба.......................................................223-336

 


ЦАРИНСКА УПРАВА НА МАКЕДОНИЈА

Централа.................................................................269-336
Централа.................................................................260-164
Царинска испостава Битола.......................................269-080

 


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА НА МАКЕДОНИЈА

РЕГИОНАЛНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА

Централа.................................................................202-845
Централа.................................................................202-865

 


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ-
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР БИТОЛА

Централа................................................................228-860
Директор...................................................тел.факс228-430

 


ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Централа..............................................................231-665
Централа..............................................................231-480
Раководител.........................................................231-662

 


ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Раководител.........................................................229-530
Раководител.................................................факс 231-614
Шалтер.................................................................234-713

 


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Централа.............................................................231-657
Директор.............................................................231-651
Директор.............................................................241-426

 


ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РМ БИРО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Директор.............................................................237-464
Директор.....................................................факс 237-963

 

 

КОНЗУЛАТИ

Француски...........................................................222-170
Францускиректорат..............................................223-192
Британски............................................................228-765
Британски......................................................070 350 819
Турски.................................................................222-693
Турски...................................................тел.факс 255-390
Турски.................................................................254-944
Турски...........................................................070 237 366

 


РАДИО ДИФУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Меди...................................................................242-988
Тв Тера...............................................................258-080
Тв Тера.......................................................факс 258-090
Тв Тера...............................................................254-660
Тв Орбис.............................................................255-790
Тв Орбис.....................................................факс 203-505
Радио Битола...............................................факс 203-887
Радио Битола.......................................................203-886
Радио Битола.......................................................203-887
Битолски весник..................................................228-419
Битолски весник..........................................факс 225-419
Радио 106 fm.......................................................228-106
Радио 106 fmфакс................................................203-605

 


УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Ректорат

Централа...........................................................223-788
Централа...........................................................223-192
Централа...................................................факс 223-594 За Битола
  Dbol 5mgFlorida Loans Online can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.
  • Настани
  • Музика
  • Спорт
  • Филм
>>11.07.2014 Portal
Space Wire, Live
>>11.07.2014 Hauz Bar
Беличанска Трио
>>11.07.2014 Lektira
Brass Brothers
>>11.07.2014 Positive
DjFace / ANDREJ GJOSEV
>>11.07.2014 Rascekor
Latino Fiesta / Ricardo Hernandez & Petar 4
>>12.07.2014 Positive
D.j. Rondevu New York
>>12.07.2014 Hauz Bar
Owl Night Long
>>13.07.2014 Positive
Zoki Conga, Dadoni Trumpet & Dj Mikar LATINO
Број 1 на светските листи 106.6 fm:

Australia: Black Eyed Peas - Meet Me Halfway
Austria: Robbie Williams - Bodies
Belgium: K3 - Mamase!
America: Jay Sean Feat. Lil Wayne - Down
Canada: The Mission District - So Over You Ep
Denmark: Alphabeat - The Spell
Holland: K3 - Mamase!
Finland: Jarkko Martikainen - Polte Paratiisiin
France: Tom Frager And Gwayav - Lady Melody
Ireland: Cheryl Cole - Fight For This Love
Italy: Noemi and Fiorella Mannoia - L'amore Si Odia
New Zealand: Ke$Ha - Tik Tok
Norway: Kent - Tontarna
Portugal: The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
Spain: Nelly Furtado - Manos al aire
Sweden: Darin - Viva La Vida
Switzerland: Robbie Williams - Bodies
Uk: Cheryl Cole - Fight For This Love
Germany: Robbie Williams - Bodies
Argentina: Nelly Furtado - Manos al aire
Brazil: Lady GaGa - Paparazzi
Luxembourg: Robbie Williams - Bodies
Romania: David Guetta and Kelly Rowland - When Love Takes Over
Chile: Lady Gaga - Poker Face
Turkey: Madonna - Celebration
Poland: Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
Ice Age 4: Continental Drift
The Hunger Games
Madagascar 3: Europe's Most Wanted
Фудбалски резултати живо

Последни видеа