Општина Битола - поважни телефонски броеви
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАДОНАЧАЛНИК

Централа ...............................................................234-234
Претседавач на Советот..........................................234-234
Секретар на Советот...............................................234-234

 

КЈП „ВОДОВОД"

Централа............................................................... 227-449
Централа................................................................227-448


ЈКП „КОМУНАЛЕЦ"

Централа................................................................207-400

 


КЈП „НИСКОГРАДБА"

Централа................................................................233-199
Централа............................................................... 233-600

 


ЈП „ПАЗАРИ"

Централа................................................................237-416
Централа................................................................237-230

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Централа................................................................202-911
Раководител.............................................тел.факс 227-139

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Централа..................................................тел.факс 225-110
Раководител........................................................... 227-678

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Раководител........................................................... 220-864
Раководител................................................... факс 222-530

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Централа.................................................................237-080
Раководител........................................................... 237-070
Имотно-правни работи..............................................237-080
Управа за јавни приходи............................................235-503
Управа за јавни приходи....................................факс 255-819

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Раководител............................................. тел. факс 223-635
Раководител............................................................ 222-635
Пазарна инспекција.................................................. 237-020

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Раководител..............................................тел.факс 237-419
Подрачна единица (служба)......................................237-064
Ветеринарна инспекција............................................231-013

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Раководител............................................. тел. факс 231-614
Отсек за здравство................................................... 229-540

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Централа...................................................................233-390
Централа ..................................................................233-380
Агенција за млади и спорт...........................................233-282

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Централа................................................................... 222-852
Централа....................................................................202-029

 


ДОМ НА КУЛТУРА

Централа....................................................................224-763
Директор....................................................................220-967
Директор....................................................................220-560

 


НАРОДЕН ТЕАТАР

Централа...................................................................232-340
Централа...................................................................203-460
Директор....................................................тел, факс 227-970

 


ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ ОД КУЛТУРАТА, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА

Централа...................................................................233-187
Директор...................................................................229-525
Галерија.....................................................................221-915

 


НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Централа...................................................................220-208
Директор...................................................................220-515
УНК„Илинденскиденови“Битола...................................233-419

 


МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Раководител..............................................................203-665
Раководител..............................................................203-666

 


ПРАВОСУДСТВО

ОСНОВЕН СУД

Централа...................................................................223-166
Централа...................................................................223-066
Извршно одделение....................................................232-003

 


АПЕЛАЦИОНЕН СУД

Централа...................................................................227-476
Централа...................................................................227-999
Судска полиција.........................................................221-948

 


ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Јавен обвинител........................................................238-417

 


ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Виш јавен обвинител..................................................239-368

 


ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РМ ЗА ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА

Централа...................................................................233-120
Зам. јавен правобранител............................................233-468

 


ЕСМ ПОДРУЖНИЦА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА"

Централа..................................................................221-132
Дежурна служба.......................................................225-192
Дежурна служба.......................................................223-336

 


ЦАРИНСКА УПРАВА НА МАКЕДОНИЈА

Централа.................................................................269-336
Централа.................................................................260-164
Царинска испостава Битола.......................................269-080

 


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА НА МАКЕДОНИЈА

РЕГИОНАЛНО ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА

Централа.................................................................202-845
Централа.................................................................202-865

 


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ-
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР БИТОЛА

Централа................................................................228-860
Директор...................................................тел.факс228-430

 


ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Централа..............................................................231-665
Централа..............................................................231-480
Раководител.........................................................231-662

 


ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Раководител.........................................................229-530
Раководител.................................................факс 231-614
Шалтер.................................................................234-713

 


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Централа.............................................................231-657
Директор.............................................................231-651
Директор.............................................................241-426

 


ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РМ БИРО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Директор.............................................................237-464
Директор.....................................................факс 237-963

 

 

КОНЗУЛАТИ

Француски...........................................................222-170
Францускиректорат..............................................223-192
Британски............................................................228-765
Британски......................................................070 350 819
Турски.................................................................222-693
Турски...................................................тел.факс 255-390
Турски.................................................................254-944
Турски...........................................................070 237 366

 


РАДИО ДИФУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Меди...................................................................242-988
Тв Тера...............................................................258-080
Тв Тера.......................................................факс 258-090
Тв Тера...............................................................254-660
Тв Орбис.............................................................255-790
Тв Орбис.....................................................факс 203-505
Радио Битола...............................................факс 203-887
Радио Битола.......................................................203-886
Радио Битола.......................................................203-887
Битолски весник..................................................228-419
Битолски весник..........................................факс 225-419
Радио 106 fm.......................................................228-106
Радио 106 fmфакс................................................203-605

 


УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Ректорат

Централа...........................................................223-788
Централа...........................................................223-192
Централа...................................................факс 223-594 За Битола
  Testosterone Onlinepayday loans direct . One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.
  • Настани
  • Музика
  • Спорт
  • Филм
>>11.07.2014 Portal
Space Wire, Live
>>11.07.2014 Hauz Bar
Беличанска Трио
>>11.07.2014 Lektira
Brass Brothers
>>11.07.2014 Positive
DjFace / ANDREJ GJOSEV
>>11.07.2014 Rascekor
Latino Fiesta / Ricardo Hernandez & Petar 4
>>12.07.2014 Positive
D.j. Rondevu New York
>>12.07.2014 Hauz Bar
Owl Night Long
>>13.07.2014 Positive
Zoki Conga, Dadoni Trumpet & Dj Mikar LATINO
Број 1 на светските листи 106.6 fm:

Australia: Black Eyed Peas - Meet Me Halfway
Austria: Robbie Williams - Bodies
Belgium: K3 - Mamase!
America: Jay Sean Feat. Lil Wayne - Down
Canada: The Mission District - So Over You Ep
Denmark: Alphabeat - The Spell
Holland: K3 - Mamase!
Finland: Jarkko Martikainen - Polte Paratiisiin
France: Tom Frager And Gwayav - Lady Melody
Ireland: Cheryl Cole - Fight For This Love
Italy: Noemi and Fiorella Mannoia - L'amore Si Odia
New Zealand: Ke$Ha - Tik Tok
Norway: Kent - Tontarna
Portugal: The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
Spain: Nelly Furtado - Manos al aire
Sweden: Darin - Viva La Vida
Switzerland: Robbie Williams - Bodies
Uk: Cheryl Cole - Fight For This Love
Germany: Robbie Williams - Bodies
Argentina: Nelly Furtado - Manos al aire
Brazil: Lady GaGa - Paparazzi
Luxembourg: Robbie Williams - Bodies
Romania: David Guetta and Kelly Rowland - When Love Takes Over
Chile: Lady Gaga - Poker Face
Turkey: Madonna - Celebration
Poland: Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
Ice Age 4: Continental Drift
The Hunger Games
Madagascar 3: Europe's Most Wanted
Фудбалски резултати живо

Последни видеа